VESTI
05.05.2010. je potpisan ugovor  sa Gradskom upravom grada Beograda- Sekretarijat za dečiju zaštitu (predmet ugovora je snabdevanje svih predškolskih ustanova grada Beograda).

Uvažavajući zahteve tržišta, 2009.godine preduzeće “PRO-KOMERC DOO”, ušlo je u proceduru za dobijanje HACCP sertifikata.

Sve potrebne kontrole od strane stručne komisije preduzeće je pozitivno prošlo, i u martu 2010. dobilo HACCP sistem za kontrolu kvaliteta.


O NAMA

Preduzeće “PRO-KOMERC DOO” osnovano je 1992. godine sa 100% privatnim kapitalom. U svom dosadašnjem poslovanju preduzeće je poslovalo uspešno i njegov razvojni put ima uzlaznu putanju. Svaka godina poslovanja preduzeća “PRO-KOMERC DOO” je bila uspešna, sa pozitivnim poslovanjem i bez dana blokade na tekućem računu.

Preduzeće je počelo 1992. godine sa proizvodnjom sundjera i sundjeraste krpe, da bi nakon izvesnog vremena proširilo svoj proizvodni program na proizvodnju abrazivnih i univerzalnih krpa za domaćinstvo. Kao novu delatnost, koja je sada i osnovna delatnost preduzeća, 1995.  “PRO-KOMERC DOO” uvodi veletrgovinu.

Sa ovim promenama u poslovanju, povećava se i poslovni prostor preduzeća.
Proizvodnja i magacin u Sremčici proširili su se na poslovne prostorije i magacinski prostor u Žarkovu. Preduzeće je počelo sa nekih 50 m², a danas koristi 1040m², poslovnog i magacinskog prostora.

“PRO-KOMERC DOO” poseduje savremenu opremu za skladištenje i transport robe.
Skladištenje robe se vrši u skladu sa HACCP sistemom kontrole kvaliteta.Magacin je opremljen komorama za skladištenje čokolade, čokoladiranih proizvoda , mesnih preradjevina  i mlečnih proizvoda, ručnim viljuškarima, neophodnim vitrinama, policama za skladištenje i ormanima po HACCP sistemu, kao i mašinama u proizvodnom delu.

Izložbeni deo je opremljen kompletno  policama, izložbenim vitrinama za izlaganje robe i neophodnom kompjuterskom opremom. Takodje, savremena kompjuterska oprema nalazi se i u kancelarijama. Za transport  robe preduzeće koristi šest sopstvenih dostavnih vozila, od kojih je jedno opremljeno termo-kingom.

Sa rastom poslovanja preduzeća, menjao se i broj zaposlenih. Od male porodične firme, “PRO-KOMERC DOO”, danas zapošljava   preko dvadeset radnika, čiju strukturu čine i inženjeri, ekonomisti, tehnolozi koji svojim angažovanjem omogućavaju preduzeću da ostane na uzlaznoj putanji.

2004. godine preduzeće menja svoj smer poslovanja, i pored snabdevanja drugih preduzeća, STR radnji, počinje da se bavi javnim nabavkama. “PRO-KOMERC DOO” ima veliku prolaznost na tenderima za javne nabavke. Tenderske kupce preduzeće snabdeva kolonijalnom robom, konditorskim proizvodima, sokovima, kafom, čajevima, voćem i povrćem,  kao i proizvodima za higijenu i dr…

”PRO-KOMERC DOO”, danas svoje poslovanje obavlja tako, da moze da omogući ostanak na uzlaznoj putanji razvoja i opstanak na tržištu medju rastućom konkurencijom.

   

 

Kliknite na fotografiju da pogledate galeriju...